FANDOM


Piorunzeusa

Piorun Zeusa - przedmiot z Czarnego Rynku, dostępny do zakupu za 1 kupon.

Pozwala na zmianę płci konia (z klaczy na ogiera, lub z ogiera na klacz). Nie mogą z niego korzystać klacze w ciąży oraz wałachy!!!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.